ردیف موسیقی ایرانی روایت استاد حسن کسایی

75,000 تومان250,000 تومان
 • کیفیت صوتی مناسب و پالایش شده
 • موجود به صورت فلش مموری و لینک دانلود
 • تفکیک گوشه ها
 • مناسب برای یادگیری دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ارسال رایگان

مجموعه ی آثار غلامحسین بنان

290,000 تومان450,000 تومان
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی
 • دسته بندی شده بر اساس دستگاه
 • تفکیک آوازها،گوشه ها و تصنیف ها

مجموعه ی تکنوازی و همنوازی های اسدالله ملک

370,000 تومان
 • بهترین کیفیت موجود
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی
 • دسته بندی شده بر اساس دستگاه(برای اولین بار)

مجموعه ی 16 تصنیف و ترانه از منوچهر همایون پور

20,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 42 تصنیف و ترانه از ملوک ضرابی

45,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 57 تصنیف با صدای گلپا

55,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

26 تصنیف با صدای صمد پیوند

15,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 19 تصنیف با صدای رضوی سروستانی

10,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 24 تصنیف با صدای حمیدرضا نوربخش

10,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 16 تصنیف با صدای بهزاد بهزادپور

10,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 46 تصنیف با صدای امین الله رشیدی

10,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 45 تصنیف با صدای علی رستمیان

10,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 20 تصنیف با صدای علی جهاندار

15,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 14 تصنیف با صدای افسانه رثایی

10,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 62 تصنیف با صدای همایون شجریان

45,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 203 تصنیف محمدرضا شجریان

95,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 64 تصنیف با صدای ایرج بسطامی

45,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 300 تصنیف با صدای ایرج

95,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

برنامه ی موسیقی ایرانی

45,000 تومان
 
 • شامل 582 برنامه ی موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی بسیار بالا
 • دسته بندی برنامه ها بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ذکر مطلع شعر آواز برای دسترسی راحت تر به برنامه های موردنظر
 • جمع آوری شده در 3 فایل زیپ
 • دانلود مستقیم با سرعت بالا

گلهای جاویدان

10,000 تومان
 
 • شامل 61 برنامه ی گلهای جاویدان
 • کیفیت صوتی بسیار بالا
 • دسته بندی برنامه ها بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ذکر مطلع شعر آواز برای دسترسی راحت تر به برنامه های موردنظر
 • جمع آوری شده در 1 فایل زیپ
 • دانلود مستقیم با سرعت بالا

گلهای صحرایی

15,000 تومان
 
 • شامل 51 برنامه ی گلهای صحرایی
 • کیفیت صوتی بسیار بالا
 • دسته بندی برنامه ها بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ذکر مطلع شعر آواز برای دسترسی راحت تر به برنامه های موردنظر
 • جمع آوری شده در 1 فایل زیپ
 • دانلود مستقیم با سرعت بالا

یک شاخه گل

45,000 تومان
 
 • شامل 428 برنامه ی یک شاخه گل
 • کیفیت صوتی بسیار بالا
 • دسته بندی برنامه ها بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ذکر مطلع شعر آواز برای دسترسی راحت تر به برنامه های موردنظر
 • جمع آوری شده در 3 فایل زیپ
 • دانلود مستقیم با سرعت بالا

گلهای رنگارنگ

45,000 تومان
 • شامل 446 برنامه ی گل های رنگارنگ
 • کیفیت صوتی بسیار بالا
 • دسته بندی برنامه ها بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ذکر مطلع شعر آواز برای دسترسی راحت تر به برنامه های موردنظر
 • جمع آوری شده در 3 فایل زیپ
 • دانلود مستقیم با سرعت بالا

مجموعه برنامه های تکنوازان

45,000 تومان
 • شامل 694 برنامه ی تکنوازان
 • کیفیت صوتی مناسب
 • دسته بندی برنامه ها بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • جمع آوری شده در 3 فایل زیپ
 • دانلود مستقیم با سرعت بالا

گل های تازه

45,000 تومان
 • شامل 179 برنامه ی گل های تازه
 • کیفیت صوتی مناسب
 • دسته بندی برنامه ها بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ذکر مطلع شعر آواز برای دسترسی راحت تر به برنامه های موردنظر
 • جمع آوری شده در 2 فایل زیپ
 • دانلود آسان با سرعت بالا

برگ سبز

45,000 تومان
 • شامل 301 برنامه ی برگ سبز
 • کیفیت مناسب صوتی
 • دسته بندی برنامه ها بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ذکر مطلع شعر آواز برای دسترسی راحت تر به برنامه های موردنظر
 • جمع آوری شده در 2 فایل زیپ
 • دانلود آسان با سرعت بالا

مجموعه ی 53 تصنیف با صدای جواد بدیع زاده

35,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 13 تصنیف با صدای علی اصغر زندوکیلی

15,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی ۵۰ تصنیف با صدای احمد عاشورپور

35,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 18 تصنیف با صدای آذر عظیما

15,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 50 آواز در دستگاه سه گاه با صدای گلپا

35,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 95 تصنیف با صدای ناصر مسعودی

35,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 50 اجرا از فرهنگ شریف در آواز ابوعطا

35,000 تومان
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با آواز ابوعطا

مجموعه ی 45 اجرا از احمد عبادی در شور

35,000 تومان
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با آواز شور

مجموعه ی 55 اجرا از جلیل شهناز در آواز دشتی

35,000 تومان
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با آواز دشتی

مجموعه ی 50 تصنیف از بانو شمس

35,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 125 تصنیف از غلامحسین بنان

75,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 42 تصنیف از رویا

35,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی مناسب
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

مجموعه ی 45 تصنیف از ناهید دایی جواد

35,000 تومان
 • تفکیک بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کیفیت صوتی بالا
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

گردنبند طرح ساز سنتور

490,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز
 • ارسال رایگان

گردنبند طرح ساز سه تار

310,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز تمبک 2

240,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز تمبک 1

240,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز ویولن 2

290,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز ویولن

290,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز نی

230,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز کمانچه 2

400,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • جنس از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز کمانچه 1

400,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز دف(گنج روان)

190,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • جنس از چوب،پارچه و پلاستیک
 • قطر 4.5 سانتی متر
 • تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز دف(بی همگان)

190,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • جنس از چوب،پارچه و پلاستیک
 • قطر 4.5 سانتی متر
 • بی همگان بسر شود،بی تو بسر نمی شود
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز دف(حیلت رها کن)

190,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • جنس از چوب،پارچه و پلاستیک
 • قطر 4.5 سانتی متر
 • حیلت رها کن عاشقا
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز دف(جان و جهان)

190,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • جنس از چوب،پارچه و پلاستیک
 • قطر 4.5 سانتی متر
 • تو مرا جان و جهانی
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

گردنبند طرح ساز دف(هیچ)

190,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • جنس از چوب،پارچه و پلاستیک
 • قطر 4.5 سانتی متر
 • هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه ی هیچ
 • مورد استفاده به عنوان گردنبند و آویز

ساز عود دکوری(مینیاتوری)

750,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب راش و گردو
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ساز دکوری با طراحی ظریف و زیبا

ساز قانون مینیاتوری

590,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب راش و گردو
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ساز مینیاتوری با دقت و ظرافت در ساخت

ساز دکوری نی

250,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ارتفاع ساز همراه با پایه حدود 20 سانتی متر
 • ساز مینیاتوری با دقت و ظرافت در ساخت

دیوارکوب طرح ویلون

115,000 تومان
 • سفال
 • قابل شستشو
 • طراحی با دست
 • سایز 20 سانتیمتر

دیوارکوب طرح پیانو

115,000 تومان
 • سفال
 • قابل شستشو
 • طراحی با دست
 • سایز 20 سانتیمتر

گردنبند طرح ساز دف(عشق)

190,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • جنس از چوب،پارچه و پلاستیک
 • قطر 4.5 سانتی متر
 • عشق یعنی مشکلی آسان کنی
 • گردنبند و آویز

ساز دکوری سنتور

450,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ساز مینیاتوری با دقت و ظرافت در ساخت

پیانو مینیاتوری(دکوری)

1,450,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب راش و گردو
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ارتفاع ساز حدودا 14 سانتی متر
 • دهنه ی ساز 17.5 سانتی متر
 • ساز مینیاتوری با دقت و ظرافت در ساخت

تمبک مینیاتوری

290,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ارتفاع ساز حدودا 23 سانتی متر
 • ساز مینیاتوری با دقت و ظرافت در ساخت

تنبور مینیاتوری

390,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب راش و گردو
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ارتفاع ساز همراه پایه حدودا 23 سانتی متر
 • ساز مینیاتوری با دقت و ظرافت در ساخت

سه تار مینیاتوری

580,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب راش و گردو
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ارتفاع ساز همراه پایه حدودا 23 سانتی متر
 • ساز مینیاتوری با دقت و ظرافت در ساخت

دیوارکوب سرکلید

115,000 تومان
 • سفال
 • قابل شستشو
 • طراحی با دست
 • سایز 20 سانتیمتر

دیوارکوب کمانچه

115,000 تومان
 • سفال
 • قابل شستشو
 • طراحی با دست
 • سایز 20 سانتیمتر

تار مینیاتوری

900,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب راش و گردو
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ارتفاع ساز همراه پایه حدودا 23 سانتی متر
 • ساز مینیاتوری با دقت و ظرافت در ساخت

آویز و گردنبند طرح سکوت

180,000 تومان
 • دست ساز
 • جنس چوب
 • هدیه ای خاص و ماندگار
 • ساخت ظریف و زیبا

دف مینیاتوری

280,000 تومان
کاملا دست ساز ساخته شده از چوب و رزین 10 سانتی متر قطر ساز ساز مینیاتوری با دقت ساخت بالا

کمانچه ی مینیاتوری

680,000 تومان
 • کاملا دست ساز
 • ساخته شده از چوب راش و گردو
 • پوشش نهایی لاک الکل
 • ارتفاع ساز به همراه پایه حدودا 23 سانتی متر
 • جزییات بی نظیر در ساخت

دیوارکوب عود

55,000 تومان95,000 تومان
جنس:سفال قابل شستشو طراحی شده با دست در اندازه های متنوع  

دیوارکوب شعر

55,000 تومان95,000 تومان
جنس:سفال قابل شستشو طراحی شده با دست در اندازه های متنوع  

مجموعه ی تصنیف هفت گاه-لینک دانلود

245,000 تومان
بیش از 3200 تصنیف بهترین کیفیت موجود دسته بندی بر اساس دستگاه دریافت از طریق لینک دانلود مستقیم

مجموعه ی تصنیف هفت گاه-دی وی دی

بیش از 3200 تصنیف بهترین کیفیت موجود دسته بندی بر اساس دستگاه ارسال بر روی دی وی دی با کیفیت قابل کپی کردن

مجموعه ی تصنیف هفت گاه-فلش مموری

385,000 تومان
بیش از 3200 تصنیف بهترین کیفیت موجود دسته بندی بر اساس دستگاه ارسال بر روی فلش 32 گیگ با کیفیت دارای گارانتی مادام العمر قابل کپی کردن

مجموعه ی گلها هفت گاه-دی وی دی

بیش هزاران دقیقه از برنامه ی گلها کیفیت شنیداری بسیار مطلوب پوشه بندی بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی ارسال بر روی 14 حلقه دی وی دی با کیفیت قابل کپی کرن

مجموعه ی گلها هفت گاه-لینک دانلود

345,000 تومان
 •  بیش هزاران دقیقه از برنامه ی گلها
 • کیفیت شنیداری بسیار مطلوب
 • پوشه بندی بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • کاملترین مجموعه ی موجود
 • مناسب برای تقویت حافظه ی شنیداری
 • مناسب برای فراگیری دستگاه های موسیقی ایرانی
 • دانلود مستقیم با سرعت بالا

مجموعه ی گلها هفت گاه-فلش مموری

695,000 تومان
 • بیش از 3000 ترک صوتی از برنامه های رادیویی
 • کیفیت شنیداری بسیار مطلوب
 • پوشه بندی بر اساس دستگاه های موسیقی ایرانی
 • ارسال بر روی یک عدد فلش 64 گیگ با کیفیت
 • قابل کپی کردن